2014/08/30   16:28
 eusk  | cast
elkar banaketa
elkar fundazioa
elkar banaketa
Portuetxe, 88
Igara Auzoa
20018 Donostia
Telefonoa:
943 310301
Eskaerak:
943 311821
Profesionalentzat erosketa zerbitzua
Bezero erregistratuak
Bezero-kodea
Pasahitza
ELKAR Cash & Carry
Ordutegia / Horario: 08:00-18:00
 • PAE Neinor. Pokopandegi 3, B4
  20018 Donostia

  Tel.: 943310301
 • Bilbo-Galdakao bidea, Km. 6
  48450 Etxebarri

  Tel.: 944496711 / 944496738
 • Altxutxate, 20
  31620 Huarte

  Tel.: 948333356
© 1998-2014 elkar banaketa
elkarbanaketa@elkar.com    Tel: 943 310301   
Diseinua: Botika & elkar